Baner wyceny Twojego samochodu

Formularz wyceny Twojego samochodu

W przypadku zainteresowania sprzedażą Twojego auta prosimy o uzupełnienie formularza informacyjnego do przeprowadzenia wstępnej wyceny samochodu.

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia!
Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem.
Krotoski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (92-320), ul. Niciarniana 51/53, NIP: 728-268-76-25, Regon: 100508400, KRS: 0000946790 (dalej także jako: Spółka), jest administratorem Państwa danych osobowych (dalej także jako: Dane), wskazanych w niniejszym formularzu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Spółki możliwy jest na e-mail: dane.osobowe@krotoski.com.

Obok Spółki, współadministratorem Danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy nabycia pojazdu jest także importer marki samochodowej – Volkswagen Group Polska sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44, o numerze KRS: 0000327143.

Przetwarzanie Danych odbywa się w celu: (I) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy nabycia pojazdu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (II) obsługi zapytania (podstawa: prawnie uzasadniony interes Spółki, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub (III) marketingu towarów i usług Spółki (podstawa: zgoda osoby oraz prawnie uzasadniony interes Spółki w przetwarzaniu dla celu marketingu, tj. art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi zapytania lub umowy, a w przypadku zaznaczenia zgody marketingowej – do chwili jej wycofania oraz dalej w celach dowodowych, do czasu upływu roszczeń. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Spółka przetwarza je nieprawidłowo. Dostęp do Danych mają upoważnieni pracownicy administratora danych, firma IT świadcząca dla nas usługi administrowania stroną internetową oraz firmy wspierające Spółkę w realizacji działań marketingowych. Przekazanie Danych jest dobrowolne.

Pełna informacja o przetwarzaniu Danych w Spółce, dostępna jest pod adresem: https://www.krotoski.com/ochrona-danych-osobowych/.