Wiosenne wyzwania czekają.

Przegląd sezonowy już od 149 zł brutto. Sprawdź w Porsche Centrum Łódź.

Wiosna pachnie wolnością
i sportowymi emocjami.


Sportowy duch budzi się do życia razem z przyrodą.
Skorzystaj z naszej wyjątkowej oferty i przygotuj
swoje Porsche na nowe, ekscytujące wyzwania.
Teraz przegląd sezonowy w Porsche Centrum Łódź
jest dostępny już od 149 zł brutto,
a serwis klimatyzacji od 200 zł brutto.

Z uwagi na obecną sytuację w każdym przyjętym do serwisu
samochodzie wykonujemy gratis proces ozonowania.

W ramach przeglądu wiosennego oferujemy

Test stanu ogumienia
Podłączenie komputera,
kontrola defektów
Kontrola układu
hamulcowego
Kontrola zawieszenia
Kontrola poziomu
płynów
Sprawdzenie
geometrii kół
Mycie auta
po przeglądzie

Jeśli nasi eksperci uznają, że któraś z części wymaga naprawy lub wymiany, otrzymasz zniżkę -15% na usługę i na nowe części.

Jeśli nasi eksperci uznają, że któraś z części wymaga naprawy lub wymiany, otrzymasz zniżkę -15% na usługę i na nowe części.

Serwis klimatyzacji
- dlaczego warto? • Klimatyzacja Twojego Porsche potrzebuje
  regularnego serwisu, aby działać optymalnie
  — niezależnie jak często jej używasz.

 • Gaz z klimatyzacji zużywa się z czasem i zastępują
  go bakterie — regularny serwis klimatyzacji chroni
  kierowcę i pasażerów przed chorobami. Masz
  pewność, że do kabiny jest dostarczane świeże
  i czyste powietrze.

 • Sprawny system klimatyzacji to mniejsze zużycie
  paliwa.

Aby ustalić dogodny termin przeglądu sezonowego
i serwisu klimatyzacji, wystarczy wypełnić formularz.

Współadministratorami Państwa danych osobowych zebranych w drodze powyższego formularza są:

1. Krotoski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, legitymująca się numerem KRS: 0000304253, (dalej także jako Spółka). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoski.com, nr tel.: 785 012 459. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoski.com, nr tel.: 785 012 459.

2. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. legitymująca się numerem KRS: 0000327143, adres: ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@vw-group.pl lub pisemnie na w/w adres z dopiskiem „IOD”.

3. Wskazane wyżej dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania i prezentacji oferty handlowej. W przypadku wyrażenia jednej z wyżej wskazanych zgód marketingowych, dane osobowe przetwarzane będą również w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych.

4. Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie odbywa się w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku wyrażenia jednej z powyższych zgód marketingowych przetwarzanie odbywa się w oparciu o Pani/Pana zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach dowodowych (ochrona praw i obrona przed roszczeniem), przetwarzanie opiera się o prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane osobowe przetwarzane będą do chwili zawarcia oraz realizacji umowy oraz dalej do chwili przedawnienia roszczeń plus 1 rok od tego dnia (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń) lub do chwili odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy. W zakresie wyrażonych zgód marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a dalej przez okres prawdopodobieństwa przedawnienia roszczeń w celach dowodowych.

6. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty wykonujące na rzecz Spółki zadania związane z administrowaniem strony internetowej; podmioty wykonujące na rzecz Spółki zadania związane z administrowaniem systemami teleinformatycznymi, podmioty realizujące dla Spółki określone czynności marketingowe, np. agencja reklamowa, organizator eventu, callcenter, spółki z grupy Volkswagen (Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., Volkswagen AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porsche Central and Eastern Europe s.r.o., Porsche Smart Mobility GmbH).

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.